תרגום פיננסי הינו תחום רחב המשלב לא רק מונחים מקצועיים מתחום החשבונאות (השונים ממדינה למדינה), כלכלה ודוחות כספיים. לכן יש צורך במתרגם מנוסה בתחומים הפיננסים והחשבונאיים. לרשותנו מגוון מתרגמים בעלי רקע בכלכלה, חשבונאות, חשבות שכר וממדינות שונות בעולם.

אנו מתרגמים מסמכים שונים לרבות: דוחות כספיים ומאזנים, מסמכים ביטוחיים, הסכמים מסחריים, התכתבות עסקית הכוללת נתונים פיננסיים ,תוכנות פיננסיות, תשקיפים,דפי חשבון ועוד.