הגהה ועריכה לשונית הופכות את התרגום למושלם. אנו בגולד וורק תרגומים מעסיקים עורכים אחראיים לכל תחום ותחום הגהה נוספת ובקרת איכות על התרגום המבוקש הן ברמת הכתיב והדקדוק והן במסר שהתרגום אמור להעביר.

אנו מבצעים עריכה לשונית והגהה לא רק של מסמכים, אתרי אינטרנט , מסמכים משפטיים ,שיווקים וגם של ספרים ,עיתונים וחוברות מידע.